Dekning

Kvantel har landets beste dekning på fiber, radio og kobberbaserte aksesstjenester.
Vårt hovedfokus har vært å samle all tilgjengelig infrastruktur i en og samme plattform, for kostoptimal utnyttelse av eksisterende infrastruktur.

Kvantel har derfor samarbeid med mer enn 60 fibereiere og aksessleverandører i hele landet. Våre landsdekkende aksesstjenester omfatter foruten fiber, også xDSL og PtP-radio, med en tilnærmet ubegrenset båndbreddekapasitet, og uavhengig av valg av tjeneste.

Våre fiberringer er bygget spesielt for å tilby sikre og redundante løsninger.  Landets største aksesstilbydere er knyttet inn i Kvantel sitt nett. På denne måten åpner Kvantel sitt nett for en helt spesiell mulighet for de som ønsker redundante-, sikre-, kostnadseffektive og presise tjenester.

I nært samarbeid med våre internasjonale partnere, kan Kvantel tilby de samme kommunikasjonsløsninger både i Norden, Europa og resten av verden.

Les mer

Ta kontakt

Klikk her