Ethernet

Kvantel Ethernet tjenester (E-aksess, E-lan og E-line) benyttes av bedrifter, offentlige sektor, Operatører og systemintegratorer som ønsker å ha full kontroll på eget nett.

Kvantel Ethernet gir høy sikkerhet, ende-til-ende kontroll, skalerbarhet, ubegrenset fleksibilitet i valg av tjenesteapplikasjoner og en stabil kvalitet i hele nettet.

Kvantel Ethernet er en ren Lag2 tjeneste basert på Metro Ethernet Forum (MEF) standard, som sikrer samme transparente kvalitetstjeneste både i Norge og i utlandet.

Avhengig av geografiskdekning og kundens behov, benytter Kvantel flere aksessteknologier for å sikre bredest mulig dekning, redundante alternativer og stor fleksibilitet for våre Ethernet tjenester. Ethernet tjenester leveres over xDSL, fiber og PtP radio.

Ethernet er en sikker og effektiv transporttjeneste med overføringshastighet fra 1Mbps til 10Gbps. Tjenesten benytter internasjonale standardiserte grensesnitt (Ethernet/IEEE 802.3 eller taggede IEEE 802.1Q) for tilkobling av sluttkundens CPE.

Kvantel Ethernet leveres med de samme garantier nasjonalt som i utlandet, under samme SLA, Tjenestebeskrivelser og tilleggstjenester.

Kvantel Ethernet tjenester benyttes blant annet for tilknytning av:

  • flere lokasjoner ved punkt til punkt forbindelser
  • egne LAN-nett i Norge og utlandet
  • datasenter og colocation
  • filoverføring og terminalkommunikasjon eller andre cloudtjenester
Les mer

Ta kontakt

Klikk her