Fibereiere

Kvantel har et tett samarbeid med mer enn 60 Fibereiere og aksessleverandører i hele landet. Samarbeidet er basert på felles nytte; Kvantel tilgjengeliggjør eksisterende infrastruktur i en og samme plattform, slik at markedet kan utnytte det som allerede er bygget. For fibereiere betyr det bedre utnyttelse og et bredere grunnlag for ytterligere utbygging og bruk av nettet lokalt.

Kvantel har landets beste dekning på fiber, PtP radio og kobberbaserte aksesstjenester.

Kvantel har knyttet landets største fibereiere inn i eget nett for å gi en unik mulighet til å utnytte eksisterende fiber basert infrastruktur i ethvert område av landet.

Våre landsdekkende aksesstjenester omfatter foruten fiber, også xDSL og PtP-radio, med en tilnærmet ubegrenset båndbreddekapasitet. Kvantel sin dekning er uavhengig av valg av Tjeneste, og alene basert på geografisk plassering og tilgjengelig infrastruktur. På denne måten åpner Kvantel sitt nett for en helt spesiell mulighet for de som ønsker redundante-, sikre-, kostnadseffektive og presise tjenester.

Les mer

Fordeler for sluttkunden ved lokale samarbeidspartnere

Kostnadseffektiv

utnyttelse av eksisterende infrastruktur

Lokal

forankring og tilstedeværelse

Effektiv

leveranseprosess og ved endringer lokalt

Rask

support og feilretting

Enhetlige

løsninger med lokalt behovstilpasning og skreddersøm

Sikkerhet

Lokal internett brake-out&gjestenett

Ta kontakt

Klikk her