Internasjonalt

Sammen med våre internasjonale partnere leverer Kvantel tilsvarende løsninger global som nasjonalt. Kvantel har lang erfaring med leveranser og kvalitetssikring av utvalgte internasjonale partnere.

Ethernet fra Kvantel er basert på Metro Ethernet Forum (MEF) standarden, som muliggjør flere løsninger, tilnærmet ingen begrensninger i en grenseløs verden for applikasjoner og kommunikasjon mellom avdelingskontorer.

Ethernet fra Kvantel er en sikker og stabil løsning for å koble opp utenlandskontorer, direkte på samme plattform og LAN som de norske avdelingene i totalløsningen. Ethernet baserte nett muliggjør en mer transparent verden for kommunikasjonsløsninger innenfor en og samme plattform.

Det er samme grensesnitt og muligheter i Santiago, Shanghai, London og Bergen. Dedikert VLAN og EVC tunell sørger for at kontorets trafikk går igjennom Kvantel sine systemer, robuste infrastruktur og under vårt ansvar. Tjenesten følger Kvantel standard SLA og tjenestebeskrivelse, med tilhørende tilleggstjenester for driftskritiske løsninger.

Les mer