Om Kvantel

Kvantel har siden 1998 levert bredbånds- og telefonitjenester til bedriftsmarkedet og offentlig/kommunal forvaltning.

I dag er Kvantel en av Norges ledende aktører på det norske markedet for totalkommunikasjon.Kvantel leverer løsninger basert på Ethernet, IP VPN, Internett samt wholesale telefonitjenester og SIP trunk.Tjenestene leveres både i Norge og globalt, med tilnærmet 100 % dekning på fiberbaserte tjenester.

Kvantel sine tjenester tilbys i bedriftsmarkedet via Systemintegratorer og direkte til bedriftskunder.

Fra 2012 har Kvantel valgt en strategi som preferer våre indirekte kanaler til markedet. Bakgrunnen er et stadig økende krav fra sluttbrukermarkedet om totalløsninger, et ansvarlig kontaktpunkt (SPOC), der datakommunikasjon inngår som en integrert del av driftstjenestene.

Vi har valgt å samarbeide med dem som er aller best på totalløsninger, våre Partnere.

Kvantel AS og Kvantel Voice AS (som nå er en del av Kvantel AS) ble kjøpt av NextGenTel Holding ASA 9. oktober 2015.

Se fullstendig pressemelding vedrørende oppkjøpet her.

NextGenTel har en ledende posisjon innen bredbånd, VoIP, mobil og TV tjenester og ønsker med oppkjøpet å utvide og styrke sin tilstedeværelse i bedriftsmarkedet.
Kvantel har en ledende posisjon i bedriftsmarkedet – både gjennom partnere, forhandlere og direktekunder. Samlet vil selskapene styrke sitt tilbud, bli mer slagkraftige og dra nytte av stordriftsfordeler på flere områder.

Kvantels ledergruppe består av følgende personer:

Ole_Jacob_til_Alcatel_Lucent_pressemeldingen
Administrerende direktør Ole Jacob Moldestad

Steinar Vedeld - lite

Salgsdirektør Steinar Vedeld


Jorn Howlid

CTO Jørn Howlid

 

nextgentel_svart

Les mer

Ta kontakt

Klikk her