Partner

Kvantel tilbyr sine tjenester til bedriftsmarkedet og offentlig/kommunal forvaltning gjennom et nært partnersamarbeid med IKT- driftsleverandører, systemintegratorer og operatører nasjonalt og regionalt. Kvantel har en klar og preferert strategi overfor Partnere, og vektlegger spesielt samarbeidsflyt og lønnsomhet i vårt arbeid med å optimalisere drift og løsninger.

Bakgrunnen er et stadig økende krav fra sluttbrukermarkedet om totalløsninger, ett ansvarlig kontaktpunkt (SPOC), der datakommunikasjon inngår som en integrert del av drifts-tjenestene. Vi har valgt å samarbeide med de som er aller best på totalløsninger – våre Partnere.

Dekning: Gjennom samarbeid med over 60 fibereiere over hele landet kan Kvantel tilby markedets beste dekning både for fiber- og xDSL baserte tjenester. Samarbeidet er basert på felles nytte der Kvantel tilgjengeliggjør eksisterende infrastruktur i en og samme plattform, slik at markedet enkelt og i størst mulig grad kan utnytte det som allerede er bygget. Alt tilgjengeliggjort som en Kvantel tjeneste, Kvantel SLA – og med Kvantel som ansvarlig leverandør. Vår samhandlingsportal TRACK sørger for kontroll på alle prosesser og rutiner i forbindelse med leveranser og drift av kommunikasjonsløsningene.

For å håndtere det profesjonelle partnermarkedet tilbyr Kvantel et sterkt og kompetent team, med mer enn 15 års erfaring med samarbeid og kvalitetssikring i dette segmentet. Alle våre partnere får dedikerte team med ressurspersoner innenfor salg, leveranse og kundeservice.

Våre relasjoner er direkte, basert på gjensidig verdiskapning og lønnsomhet for begge parter.

TRACK: I denne sammenheng har Kvantel utviklet, i tett samarbeid med våre Partnere, en unik samhandlingsportal (TRACK) som gjør det både enkelt og effektivt å bestille, drifte, overvåke og ha kontroll på alle tjenester og porteføljer hos Kvantel. TRACK er et strategisk og viktig verktøy for å sikre kvalitet, presisjon i alle ledd, data og informasjonskontroll- for å vareta en effektiv og lønnsom samhandling mellom våre Partnere og Kvantel.

Vår “drive” i samarbeide med Partnerne er:

1. Tillit og troverdighet2. Kvalitet og kompetanse i alle ledd3. Raske responstider4. Konkurransedyktige betingelser5. Presisjon i alle ledd -leveranse, support, prosesser, rutiner

Les mer

Tjenester

Internett aksess

IP-VPN

Ethernet

Bølgelengde

Mørk fiber

Telefonitjenester

Colocation

Tilleggstjenester

Ta kontakt

Klikk her