Privacy Policy

Personvernerklæring og behandling av personopplysninger i Kvantel AS

Når du bruker Kvantels portaler, nettsiden vår og/eller er i kontakt med oss for å bestille våre tjenester eller få informasjon vil Kvantel behandle personopplysninger om deg.

I dokumentene nedenfor finner du derfor informasjon om personopplysninger som samles inn, hvorfor vi gjør dette og dine rettigheter knyttet til behandlingen av personopplysningene.

Behandlingsansvarlig for personopplysningene vi behandler er Kvantel AS ved administrerende direktør Ole Jacob Moldestad.
Kontaktinformasjonen til Kvantel AS er:

Adresse: Broadnet, Rolfsbuktveien 4C, 1364 Fornebu

E-post: security@kvantel.no

Telefon: 02235, tast 1 (International: + 47 2190 2235, dial 1)

Organisasjonsnr: 994 481 924

For spørsmål om vår behandling av dine personopplysninger ta alltid kontakt med Kvantels personvernkontakt på e-postadressen security@kvantel.no

Les Personvernerklæring norsk

Read Privacy policy English