Telefoni

– Mer enn bare tellerskritt

For å garantere at tjenestene våre alltid er tilgjengelige, har Kvantel etablert en av Norges mest moderne og stabile telefoniplattformer med svært høy kvalitet: “Carrier grade”, som innebærer strenge standardkrav til pålitelighet, tilgjengelighet, redundans og ekstremt rask gjenoppretting ved eventuelle utfall.

Kvantel er derfor en av Norges største underleverandører av summetone til operatører som leverer telefonitjenester til sine sluttkunder.

Våre telefonitjenester tilbys i markedet via forhandlere og Partnere som wholesaletjenester eller videresalg – også som white-label produkter

Nye telefoniløsninger åpner for bedre arbeidsflyt for sluttkunden, i særlig grad der telefonien inngår som en integrert del av totalløsningen. Kvantel tilbyr fasttelefoni, SIP og wholesaletjenester, ofte kombinert med konferansesystemer, sentralbord-, call senter- eller mobile tjenester.

Kvantel leverer 5-siffer, 815 nummer, 800 Free Phone, DID og service nummer for teletorg tjenester til operatører og sluttkunder.

Fasttelefoni – Effektive, stabile og sikre tjenester

Med fremtidsrettet teknologi tilbyr Kvantel en av markedets mest fleksible telefoniløsninger, enten over tradisjonell ISDN-tilknytning eller gjennom SIP-trunk. Kvantel telefonitjenester leveres uavhengig av sluttkundens hussentral, leverandør eller mobiloperatør sluttkunden benytter.

Kunden velger selv en tilpasset løsning; ISDN-basert hussentral, IP-basert eller i en skytjeneste, og blant et utvalg av standardtjenester.

Erfarne teknikere bistår i design av løsning. Enten man ønsker et helt nytt system eller vil gjenbruke eksisterende infrastruktur og utstyr, er utgangspunktet en behovstilpasset, skreddersydd løsning i hvert enkelt tilfelle. Kvantel SIP trunk og ISDN løsning er sertifisert mot de fleste PBX (hussentral) leverandørene.

Kvantel telefoni innebærer:

 • Mulighet for å gjenbruke eksisterende utstyr
 • Behold eksisterende nummerserie eller velg nye
 • Enkel overgang til IP-telefoni på et senere tidspunkt
 • Sikker kvalitet på nasjonal og internasjonal trafikk (Premium rutere)
 • En løsning med teknologi inn i fremtiden
 • Kostoptimalisering med fiberaksess for tale og data
 • Garantert kvalitet og oppetid på aksessen
 • Tilleggstjenester og integrasjon med andre løsninger

SIP Connect Lync

Kvantel SIP Connect Lync gir sikker og stabil tilknytting til det offentlige telenettet. SIP Connect-produktet er en Microsoft Lync sertifisert tjeneste, og Kvantel er en av få norske operatører med denne sertifiseringen. Sertifiseringen garanterer trygt oppsett (telefonitjenestene og support), og en sømløs overgang til ny løsning.

SIP Connect innebærer at Lync-installasjon kobles til telenettet, og tilbys til alle Lync-installasjoner (uavhengig av systemintegrator og mobilleverandør). Kvantel er den første uavhengige leverandøren på det norske markedet, som gir kunden selv mulighet til å velge de ulike komponentene i sin løsning. Kvantel tjenesten åpner også for SIP kontoer over Public IP.

SIP Connect Lync begrenser ikke kundens øvrige muligheter, og kan knyttes til andre tjenester som callsenter, sentralbord løsninger eller i kombinasjon med mobil.

Kvantel SIP Connect Lync innebærer:

 • Sertifisert SIP-trunk leverandør
 • Mobil Status fra kundens mobiloperatør til applikasjoner (LYNC, PBX’er og sentralbord)
 • Fleksibilitet – uavhengig av sluttkundens systemintegrator og mobilleverandør
 • Tilgjengelig for alle Lync installasjoner
 • En av Norges beste og mest stabile plattformer
 • Alle tjenester leveres inkludert oppetidsgaranti
 • Tilleggstjenester og integrasjon med andre løsninger

Wholesale og carrier tjenester

Kvantel wholesaletjenester (operatørtjenester) er tilpasset operatører som ønsker å tilby IP-telefoni til forbruker- eller bedriftsmarkedet under eget merkevarenavn. Kvantel wholesaletjenester forenkler videresalg og implementering av ytterligere tjenester, gjennom Billing plattform og ved partisjonering av switchen. Kvantel tilbyr også mediering med CDR’er, der Kvantel prissetter alle samtaler inkludert fakturaunderlag per nummer.

Carrier

Kvantel samarbeider med de viktigste operatørene i Norge og i utlandet. Vi har et effektivt og profesjonelt team med langvarig telefoni- og datakompetanse (teknisk, support og design), som kontinuerlig søker forenkling for kundene, systemintegrasjon og utvikling av nye funksjoner. Teamet bistår gjennom hele prosessen, for å realisere effektiv trafikkruting (nasjonalt og internasjonalt), og en teknisk- og kostnadsmessig optimalisering av kundens løsning. Vi er svært stolte av å kunne tilby et wholesaleprodukt i verdensklasse!

Samtrafikk

For samtrafikkavtaler, ta kontakt med oss pr. telefon (02225) eller carrier@kvantel.no

Alltidsvar

AlltidSvar er Kvantels IN-tjeneste (Intelligent Network) som effektiviserer kundeservicefunksjoner og reduserer risikoen for tap av inntekter på grunn av manglende svar overfor kunder. AlltidSvar er enkel å installere, og kan implementeres uten å endre eksisterende telefoniløsning. Løsningen inkluderer talebeskjeder og tastevalg. Kvantel IN-tjenester sikrer at kundene får oppfølging av rett person, til rett tid og alltid svar. Oppsettet for viderekobling av innkomne samtaler bestemmer sluttkunden selv, basert på tid, avdelingskontorer eller tilpassede talemeldinger.

AlltidSvar er også egnet som beredskapsløsning med alternative ringegrupper og viderekoblinger. Kunden kan effektivt administrere dette i en egen WEB portal fra Kvantel.

AlltidSvar innebærer:

 • Alltid svar, raskere svar
 • økt kundetilfredshet
 • Kontroll
 • Redusert risiko for tap av inntekter og anseelse (kundeservice)
 • Innkommende samtaler dirigeres direkte til rett person/avdeling, første gang
 • Redusert ressursbruk – tastevalg og talebeskjeder
 • Redusert belastning på kundeservicefunksjoner
 • Statistikksider med all informasjon
 • Implementering innenfor eksisterende systemer
 • Tilleggstjenester og integrasjon med andre løsninger
Les mer

Telefonitjenester

Fasttelefoni

Effektive, stabile og sikre tjenester

SIP Connect Lync

Sertifisert SIP-trunk leverandør

Wholesaletjenester

Operatørtjenester under eget merkevarenavn

Samtrafikkavtaler

Dedikert trafikkruting

AlltidSvar

IN tjenester for effektiv drift og redusert risiko

Carriertjenester

Effektiv trafikkruting og kostoptimalisering

3CX IP PABX

3CX-Logo-low Resolution

Ta kontakt

Klikk her