TRACK

VerdiskapningUnødige kostnader og ressursbruk. Krevende leverandøroppfølging. Krevende feilhåndteringsoppfølging. Krevende fakturaoppfølging. Manglende informasjonskontroll.

Kvantel sitt unike system TRACK sørger for kvalitetssikring og kontroll på alle prosesser og rutiner i forbindelse med leveranse og drift av kommunikasjonsløsninger. Ved hjelp av TRACK kan vi prosjektere, minimere risiko og rapportere, fordi vi har oversikt og kontroll på dataene. TRACK er live, på web og alltid tilgjengelig, worldwide, uansett hvor dine ressurser måtte befinne seg. For KVANTEL og våre Partnere er TRACK et strategisk og viktig verktøy. Det overordnede formålet er å redusere ressursbruken og minimere kostnadene også for våre kunder, gjennom å sikre alle data i ett felles profesjonelt grensesnitt – Abonnementskontroll, prosesskontroll, fakturakontroll og driftskontroll.

TRACK er å ha kontinuerlig kontroll og presisjon på prosjektutrulling og portefølje.

TRACK tilrettelegger for konkurransekraft i et hett marked – En helt unike muligheter til samarbeid, systemintegrasjon og kostoptimalisering knyttet til kritiske kommunikasjonsløsninger inn i fremtiden.

TRACK gjør det mulig å ivareta marginene. Det er effektiv verdiskapning!

Track sales pitch bilde

TRACK - Improve your business

Abonnementskontroll

Prosessering, historikk og
sporing

Prosesskontroll

Prosjektering, samarbeidsflyt og oppdateringer

Fakturakontroll

Risk management, fremdrift og
beslutninger

Driftskontroll

Ticketing, feilretting og monitorering

Collaboration

Arbeidsflyt, tilpasning og standardisering

You buy it as a service

Ett system, en felles database, all informasjon